Welkom!

Welkom op de website van de Protestante Wijkgemeente Zoetermeer-Noord (PWZN). Eén van de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.  De PWZN telt ruim 2000 leden, één kerkgebouw, een diaconaal-missionair centrum, honderden vrijwilligers en drie predikanten.


De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord is een pluriforme geloofsgemeenschap met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar en zijn geloof.
Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden, in de buurt en in de stad.
Een geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving.
Fundamenteel voor deze geloofsgemeenschap is het evangelie in de Geest van Christus. We hechten sterk aan openheid en veelvormigheid. Een gemeenschap die zich verdiept in de samenleving om haar heen.
De basis van ons samen geloven is geen strak omschreven identiteit of belijdenis, maar het verlangen met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over wat wij verstaan als Woord van God en de opdracht van de gemeente. ‘Respect‘ in de zin van eerbied voor mensen in De Geest van het Evangelie is het grondwoord dat de toon voor dit gesprek zet.

Onze wijkgemeente bestaat uit mensen met een verscheidenheid aan achtergronden en geloofsbeleving. Mensen uit drie verschillende tradities, uit drie wijkgemeenten met een eigen gebouw en eigen gewoontes. Vanuit deze pluriformiteit zijn wij toe gegroeid naar een steeds hechtere geloofsgemeenschap waarin onderlinge verbondenheid een groot goed is, waarbij we ernaar streven het beste uit de verschillende tradities te behouden.
Door zorgvuldig en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat er in en om ons heen gebeurt, zoeken we als gemeente een goede weg in de actualiteit.
Daarbij is het gesprek vanuit respect voor de ander ons belangrijkste middel. Dat gesprek gaan wij aan in het vertrouwen dat zó de liefde van God zichtbaar wordt in het dagelijks leven. Daarom durven we ook dóór te vragen en te praten met elkaar. Dat hebben we van Jezus geleerd.

De diversiteit in onze wijk blijkt uit een veelheid van activiteiten die hun bron vinden in het geheim van Gods trouw. In dat geheim vinden wij ook onze inspiratie om rechtvaardig met elkaar te leven, elkaar tot steun en metgezel te zijn en zo naar Gods wil te leven.

Steeds als we in allerlei verschillende vormen zover komen zien we dat als een stukje van ‘de kerk’. Dat ervaren we dan als een geschenk van Gods Geest, waarvoor we God willen loven en danken. Zo is dit onze kern: samen willen we op weg zijn in het spoor van Tenach en Evangelie, vertrouwend
dat we niet als eersten gaan: Jezus ging ons voor.
dat we niet alleen gaan: Gods Geest is onze reisgenoot.
dat we niet gaan zonder doel: Het is God die op ons wacht.
dat we samen gaan: omdat God alle mensen lief heeft.