Wat is pastoraat?

De kerk is bij uitstek de plek waar men ‘omziet naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen – in het kerkgebouw zelf en zeker ook in het pastoraat. Denk bijvoorbeeld aan ouderen in de wijk, zieken of mensen in een moeilijke situatie, echtscheiding of werkloosheid.

Daarnaast zoeken mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In gespreksgroepen, op bijbelkringen en bij ontmoetingsbijeenkomsten in de wijk gaan gemeenteleden met elkaar in gesprek over zaken die hen raken.

Wie werkzaam is in het pastoraat weet wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Ambtsdragers en vrijwilligers hebben geleerd om goed te luisteren. Zij willen er zijn voor mensen en zoeken samen met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiding op de levensweg.