Groene Kerk

“De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord wil een pluriforme en open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor ieder gemeentelid om invulling te geven aan haar en zijn geloof. Een gemeenschap, protestants van kleur en in goed contact met andersgelovigen en andersdenkenden, in de buurt en in de stad. Een geloofsgemeenschap die haar hart vindt in de omgang met God, die voortdurend bouwt aan gemeenschap met elkaar en die zich uit bewogenheid inzet voor de samenleving.”

Uit die bewogenheid zet de werkgroep Groene Ichthus zich in voor een duurzame samenleving en behoud van de schepping.

Zij doet dit door voorlichting te geven aan gemeenteleden, zodat duidelijk wordt hoe ieder een bijdrage kan leveren. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Om hier uitdrukking aan te geven is de Ichthuskerk  “Groene kerk” geworden.

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk-in-Actie en Tear. Veel kerken in Nederland zijn hierbij aangesloten. Door ieder jaar een stap te zetten maken we het Groene kerk-zijn concreet.

Actueel

De werkgroep heeft uitgezocht of en hoeveel zonnepanelen er op het dak van de Ichthus­­kerk kunnen. Het zijn er voldoende om de eigen behoefte aan elektriciteit zelf op te wekken. Binnenkort start er een crowdfundingsactie om voldoende geld bij elkaar te verzamelen om de zonnepanelen aan te schaffen.

Meer informatie of meedoen? Jan-Cees Jol, 3620603.

Groene kerkenactie