Actie Kerkbalans 2019 van start!

Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.  De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019. Gemeenteleden ontvangen in deze periode een uitnodiging (via een brief of digitaal) met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar […]

» Lees meer

Iedereen is welkom!

In de afgelopen week was er veel aandacht in de media voor de Nashville-verklaring en de reacties hierop. In deze Nashville-verklaring doet een aantal theologen uitspraken over hun kijk op de wil van God en hoe die zich zou moeten uiten in relaties die mensen aangaan.

» Lees meer
1 2 3