Voedselbank

Op donderdag is er een uitdeelpunt van de voedselbank in de Ichthuskerk voor Segwaert/Noordhove en in de Oosterkerk voor Oosterheem.

Info: Ruud Mons, 3316179