Bijzondere diensten

Overzicht van Bijzondere diensten

Klik op de naam van een dienst om de tekst behorende bij deze dienst te lezen.

Maaltijd van de Heer

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer. De wijze van viering is lopend. Dit jaar vieren we de Maaltijd van de Heer op: 27 oktober, 8 december, 19 januari, 1 maart, 9 april (Witte Donderdag), 19 april en 21 juni.

Voor wie niet in de kerkdienst aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid om, eventueel aansluitend op een avondmaalsviering in de kerk, de Maaltijd van de Heer thuis te vieren. Een verzoek daartoe kunt u/ kun je richten aan de wijkpredikant.

Doopviering

Dit seizoen zijn nog geen doopdiensten gepland.

Informatie en opgave bij de wijkpredikant.

Informatie over onze doopviering vind je in ons doopboekje. Opgeven voor een doopviering en meer informatie via de wijkpredikant.

Rein Algera
Rein Algera
Wijken: Noordhove, Buytenwegh en De Leyens
Adres: Lissenvaart 140, 2724 SP
Telefoon: 3426261
E-mail: algeus -at- ziggo -dot- nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind op schoot diensten

Ongeveer drie keer per jaar organiseren we een korte viering, speciaal voor de allerjongsten (crècheleeftijd), waarbij uiteraard ouders, grootouders, broers en zussen ook welkom zijn. Deze vieringen vinden plaats vóór de ‘gewone’ dienst en duren ongeveer 20 minuten.

Er staan dit seizoen nog geen “Kind op schoot” diensten gepland.

 
 
 
 
 

Kerk- en schooldiensten

Er bestaan goede contacten tussen de christelijke basisscholen in Zoetermeer-Noord en de kerk. Het meest zichtbaar is dat in de Kerk-Schoolvieringen met de, De Hofvijver (Seghwaert) en het Noordeinde (Noordhove) in de Ichthuskerk. Verder zijn er kerk-in-schoolvieringen met de Prinses Margrietschool (Leyens), Oranjerie en Noorderlicht (Oosterheem).

De data volgen in het kerkblad en zondagsbrief.

Diensten voor doven

Elke tweede zondag van de maand is er een dienst voor doven gericht op het taal-gebruik van doven. De locatie is “Ons Honk’ aan de Carry van Bruggenhove 27 (= tevens de ontmoetingsruimte van Halte 2717). 

Tolken gebarentaal verlenen met enige regelmaat hun medewerking aan de kerkdiensten in de Ichthuskerk. Het vertolken gebeurt ook door enkele vrijwilligers. Die kennen ook de achtergrond van doven en zijn eveneens in staat om de kerkdienst over te brengen in gebarentaal. Het “aanwijzen” van de liederen op de beamerpresentatie iseen belangrijke ondersteuning om de dienst mee te beleven. 

Op de vierde maandag van de maand is er een Bijbelstudiegroep voor doven onder leiding van dovenpastor Hendrik Stevens. 

Er is een Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Zoetermeer en omstre-ken. Aan de genoemde commissie nemen deel Aleidus en Jannie Aalderink (PWZN) en Arie Duif (Protestantse Gemeente De Hoeksteen in Benthuizen). Het secretariaat wordt behartigd door Corien Brokking; cbrodo65@gmail.com. 

Giften zijn welkom op: NL55INGB0004052854 t.n.v. de Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat Zoetermeer en omstreken. 

Informatie: Aleidus Aalderink, dovenpastoraat@aleidus.nl en Jaap Sneep, sneep.4kids@gmail.com.Zie ook: http://www.doofenkerk.nl. 

Meditatieve zomervieringen

Zomervieringen zijn korte vieringen in de sfeer van Taizé, met een eenvoudige liturgie. Centraal staat de stilte waarin we een Bijbeltekst in ons hart overwegen. Na de stilte delen we wat ons geraakt heeft. We zingen zelf opgegeven liederen. Na afloop beslissen we samen of we willen blijven om koffie of thee te drinken. Zo is er ruimte voor ontmoeting met God en met elkaar.

U bent van harte welkom om kennis te maken met deze vorm van vieren. U hoeft zich niet aan te melden en kunt zo binnenlopen, een reservering is niet nodig. Het coronavirus heeft wel gezorgd voor een aantal aanpassingen zoals registratie bij binnenkomst,  1,5 meter afstand en solozang door de deelnemers aan de viering, maar het meditatieve karakter van de vieringen kan ook dan goed behouden blijven.

Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen in de Ichthuskerk: elke zondagavond om 19.30 uur in de maanden juli en augustus.

 Meditatieve vieringen vinden het hele jaar door plaats, steeds in series van ongeveer 10 vieringen: een serie beginnend in de 40-dagen tijd en doorlopend tot Hemelvaart, de zomervieringen in de maanden juli en augustus en een serie van eind september tot advent.

Informatie: werkgroep Refect: Roeland van der Kruk (tel. 3522081), Joke den Hertog en Henk van der Brug

Vrouwenvieringen

Regelmatig zijn op zondagavond vrouwenvieringen in de Ichthuskerk. Ze worden aangekondigd in de kerkbladen.

Info: Joke den Hertog, 3315855.

Diensten in zorginstellingen

Diensten in woon- en revalidatiecentrum Vivaldi 

In Vivaldi wordt eenmaal per maand op zondag om 10.30 uur een kerkdienst gehouden. Ambtsdragers en andere vrijwilligers uit o.a. onze wijkgemeente zijn daarbij aanwezig.Ook zijn er oecumenische vieringen rond Pasen, Pinksteren en Kerst.

Informatie: Thea Streef, 06-20957228 

Vieringen in woon- en zorgcentrum Buytenhaghe 

Op de tweede dinsdag van de maand is een protestantse viering in Buytenhaghe. Informatie: Mien Biemond (diaken), 4316999 en Jacoba Leeuwenburgh (ouderling), 3416997. 

Diensten in woon- en revalidatiecentrum Magnolia

In Magnolia (Oosterheem) vindt één keer in de maand op vrijdagmiddag een belevingsviering plaats. Voor deze bijeenkomsten zijn de geestelijk verzorgers van WelThuis verantwoordelijk. Informatie: Nanda van den Berg, 3414135; nanda.berg49@gmail.com.