Zondagsbrief

Elke zondag wordt er bij de deur een zondagsbrief uitgedeeld. Hierin staat de liturgie en mededelingen over ons gemeenteleven en de agenda met activiteiten.
Als u of jij een bericht wilt laten plaatsen in de komende zondagsbrief dan kan dat via:
Jaap Sneep, tel. 3311116
Hanneke Lam, tel. 3290306
e-mail: zondagsbrief -at- pwzn -dot- nl
De kopij moet vóór donderdagmiddag 12:00 uur aangeleverd worden.

De laatste zondagsbrieven zijn hier te vinden.

De zondagsbrief bestaat normaal gesproken uit twee pagina’s, en daarom zijn er een aantal regels voor plaatsing van berichten:
1. De Zondagsbrief is in eerste instantie bedoeld voor berichten die betrekking hebben op het gemeenteleven in onze wijk voor de komende week. Berichten die iets melden dat verder in de toekomst ligt worden in de Zondagsbrief van de zondag voorafgaande aan de activiteit geplaatst en horen eigenlijk in het kerkblad Kerk in Zoetermeer (zie 3).
2. Er worden alleen korte mededelingen geplaatst, direct verband houdend met het gemeenteleven van onze wijkgemeente. De zondagsbrief is tenslotte bedoeld om het aantal afkondigingen te beperken.
3. Voor langere aankondigingen en aankondigingen voor activiteiten later dan in de komende week is het maandelijkse kerkblad bedoeld.
4. De uiterste inzendtijd voor de kopij is donderdagmiddag 12.00 uur op: zondagsbrief@pwzn.nl.
5. De (eind)redactie heeft het recht berichten in te korten, door te schuiven of niet te plaatsen.
6. De redactie van de Zondagsbrief wordt gevormd door Hanneke Lam en Jaap Sneep ondersteund door de predikanten en (op de achtergrond) de taakgroep Publiciteit. De twee redactieleden maken om de beurt de zondagsbrief op.