Contacten met Roemenië

Sinds 1992 zijn er contacten van onze gemeente met de protestantse kerk in Odorheiu-Secuiesc in Roemenië. Na de pensionering van ds. Sandór Hegyi is dit geen officieel gemeentecontact meer, maar er liggen nog veel persoonlijke contacten.
Uit het gemeentecontact is een stichting ontstaan die bij de kerk in Odorheiu een bejaardenhuis heeft helpen bouwen. Dit bejaardenhuis draait al sinds 2006. De stichting HBOV helpt bij de exploitatie van dit huis. Anna Klará Hegyi (de vrouw van ds. Hegyi) is de directrice van het bejaardenhuis. De stichting HBOV bestaat uit:
Marrie van Es (voorzitter), Hilbrand Gringhuis (secretaris), Pieter van der Wal (penningmeester), Suze Gringhuis (lid) Han Koole (lid) en Carla van der Kooij (lid). U kunt hen bereiken via het volgende mailadres: HBOV@kpnmail.nl of op de volgende telefoonnummers: 3433444 (Marrie van Es) of 3412407 (Suze en Hilbrand Gringhuis).
Kijk voor meer informatie op: www.roemenieactie.nl.