De Leyens

Predikant: ds. Rein Algera, 3426261
Ouderling: Jacoba Leeuwenburgh 3416987
Diaken:
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2711 (Stadshart).