Noordhove

Ouderling: vacant
Predikant: vacant
Diaken: Marielle Oudejans, 06-42667346
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 (Rokkeveen).