Noordhove

Ouderling: Peter Balk, 3422015
Kerkelijk werker: Jeanette Vos-Spek, 06-52856417
Diaken: vacant
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 (Rokkeveen).