Noordhove

Ouderling: Peter Balk, 3422015
Predikant: ds. Rein Algera, 3426261
Diaken: vacant
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 (Rokkeveen).