Noordhove

Ouderling: vacant
Predikant: vacant
Diaken: vacant

Coordinerende contactpersonen:
Mieke Nennie, 3421765/0618748653, hansnennie@casema.nl voor de verdeling van attenties en folders naar de overige contactpersonen

Kees van Oosterhout, 3612919, oosterhouten@planet.nl, administratie ledenlijst

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2718 en 2719 (Rokkeveen).