Open Kerk

We dromen van een kerk die mensen rondom en vanuit het Woord van God verbindt, een kerk die ook een gemeente is, waar mensen zich met elkaar verbonden weten.
We dromen van een kerk waarin mensen hun gaven, kwaliteiten en kennis met elkaar delen.
We dromen van een kerk die de samenleving raakt, waar mensen die niet of zelden in een kerkdienst komen de PWZN weten te vinden, op zoek naar zich zelf en op zoek naar God. Een kerk die – vertrouwend op Gods gang naar ons toe – wil groeien aan wat er om haar heen gebeurt.
De PWZN is veel meer dan een kerkgebouw waarin kerkdiensten worden gehouden.

Een citaat uit het beleidsplan van onze kerk 2011-2015. Het beleidsplan is niet in de la geschoven. Het heeft de gemeente geïnspireerd om meer contact met mensen buiten de kerk te zoeken.
De vernieuwbouwde ‘open’ Ichthuskerk heeft dat versterkt.
Zo is ‘Open Ichthus’ ontstaan. Een initiatief om de deuren van de kerk voor iedereen op te zetten op zo veel mogelijk tijden in de week.