Sectie zorg

Onder de sectie zorg valt het pastoraat in de verzorgingshuizen Vivaldi, Buytenhage en het Langlandziekenhuis.
Bij tijdelijke opname blijven uw wijkpredikant en wijkouderling de contactpersonen.
Bij een langdurig verblijft zijn de vrijwilligers van de sectiezorg actief.

Informatie: