Sectie zorg

Onder de sectie zorg valt het pastoraat in de verzorgingshuizen Vivaldi, Buytenhage en Magnolia.
Bij tijdelijke opname blijven uw wijkpredikant en wijkouderling de contactpersonen.
Bij een langdurig verblijft zijn de vrijwilligers van de sectiezorg actief.

Informatie:

Voorzitter: vacant

Beleid (Algemene Kerkenraad): Jaap Sneep, 3311116; 06-14914039.

 

Sectie ‘zorg’ (Vivaldi en Magnolia)

Predikant: ds. Rein Algera, 3426261

Diakenen voor Vivaldi:
Thea Streef, 06-20957228,
Tonny Heerkens, 3415774.

 

Sectie ‘zorg’ (Buytenhaghe)

Predikant:     ds. Rein Algera, 3426261
Diaken:        Mien Biemond, 4316999
Ouderling:    Jacoba Leeuwenburgh, 3416997