Sectie zorg

Onder de sectie zorg valt het pastoraat in de verzorgingshuizen Vivaldi, Buytenhage en Magnolia.
Bij tijdelijke opname blijven uw wijkpredikant en wijkouderling de contactpersonen.
Bij een langdurig verblijft zijn de vrijwilligers van de sectiezorg actief.

Informatie:

Voorzitter: vacant

Beleid (Algemene Kerkenraad): Jaap Sneep, 3311116; 06-14914039.

 

Sectie ‘zorg’ (Vivaldi en Magnolia)

Diakenen voor Vivaldi:
Thea Streef, 06-20957228,
Tonny Heerkens, 3415774.

 

Sectie ‘zorg’ (Buytenhaghe)

Diaken:        Mien Biemond, 4316999
Ouderling:    Jacoba Leeuwenburgh, 3416997