Kindernevendienst

Kinderen hebben een belangrijke plaats in onze kerkdiensten. Er is kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool. De kindernevendienst heeft een open karakter. Het vertelrooster van de nevendienst sluit meestal aan bij de lezingen in de kerk. In de adventstijd en de 40-dagentijd zijn er speciale projecten.

Voorzitter: Antoinette Schaafsma, 3426936
Secretaris: Irene Visser, 3431123