ZWO en Kerk in Actie

ZWODe werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp) geeft voorlichting over de cultuur, de denkwereld en de geloofsbeleving van mensen in andere landen. Zij stimuleert tot nadenken over onze relatie met de Derde Wereld. Ook vraagt zij aandacht voor het vraagstuk van oorlog en vrede.

Ook dit jaar sparen we voor een binnenlands en een buitenlands project.

Het eerste project: Leren leven met gedetineerde ouders in Nederland
Als een ouder in de gevangenis zit, verandert het dagelijks leven van een kind ingrijpend. Tijdens de detentie en de jaren daarna is er bij kinderen, hun gedetineerde ouder en sociale netwerk behoefte aan informatie, aandacht en steun. Exodus Nederland en Avans Hogeschool hebben daarom in 2018 het expertisecentrum K.I.N.D, ouder en detentie opgericht. Dit expertisecentrum biedt kennis, advies en training. De belangen en behoeften van het kind staan daarbij centraal. K.I.N.D. besteedt veel aandacht aan het herstellen van de band tussen kind, gedetineerde ouder en hun sociale netwerk. Herstellen wil zeggen dat de onderlinge relaties opnieuw opgebouwd en versterkt worden op een manier die de betrokkenen willen. Zie ook de website www.expertisecentrumkind.nl.

Het tweede project: Leren leven met weinig water in Ethiopië
In samenwerking met de Ethiopische Evangelische Kerk probeert Kerk in Actie vrouwen met weinig inkomen weer een kans te geven. Zij doen dat door vrouwen te verenigen in spaargroepen en die ook technisch te ondersteunen. De spaargroepen sparen voor het aanschaffen van droogtebestendige zaden, het kopen van materialen om waterfilters te maken en het opzetten van kleine bedrijven (maken van zeep, houden van bijen of geiten). Iedere spaargroep krijgt een geldkist met sleutel, een gezamenlijk kasboek en een persoonlijk kasboek voor iedere deelnemer. De groep komt iedere week bij elkaar en legt dan geld in, dat genoteerd wordt in het gezamenlijk en het persoonlijk kasboek. De inleg wordt daarna opgeborgen in de geldkist. De meeste vrouwen sparen 5 tot 20 birr (= 15 tot 60 eurocent) per week

Info: Jan Buurma, 3427370

Inzameling postzegels en kaarten
Postzegels, ansichtkaarten In de kerken van onze wijkgemeente staat zondags een doos waarin u gebruikte postzegels en ansichtkaarten van stadsgezichten, bekende kunstenaars etc. kunt achterlaten. Deze gaan naar het Landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Daar worden ze één keer per jaar verkocht op de markt. De opbrengst is bestemd voor de zending. Ook “oud” Nederlands en buitenlands geld kan nog worden ingeleverd.

Info: Joost Boogaard, 3421724