ZWO en Kerk in Actie

ZWODe werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp) geeft voorlichting over de cultuur, de denkwereld en de geloofsbeleving van mensen in andere landen. Zij stimuleert tot nadenken over onze relatie met de Derde Wereld. Ook vraagt zij aandacht voor het vraagstuk van oorlog en vrede.

Dit jaar staat opnieuw in het teken van Kerk in Actie interactief. Onder de titel “Rumah bersama – gezamenlijk huis” vraagt de ZWO groep om steun voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis in Zuid-Sumatra. Namens Kerk in Actie helpt Henriëtte daar de GKSBS kerk op het gebied van diaconale toerusting. Ook adviseert zij de met deze kerk verbonden stichting Yabima, een organisatie die landbouwtrainingen verzorgt. Evenals in andere jaren ligt het zwaartepunt van de ZWO activiteiten in de veertigdagentijd. Dan zal in elke dienst aandacht worden besteed aan het werk van Henriëtte en daarvoor geld worden ingezameld.

Info: Jan Buurma, 3427370

Inzameling postzegels en kaarten
Postzegels, ansichtkaarten In de kerken van onze wijkgemeente staat zondags een doos waarin u gebruikte postzegels en ansichtkaarten van stadsgezichten, bekende kunstenaars etc. kunt achterlaten. Deze gaan naar het Landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Daar worden ze één keer per jaar verkocht op de markt. De opbrengst is bestemd voor de zending. Ook “oud” Nederlands en buitenlands geld kan nog worden ingeleverd.

Info: Joost Boogaard, 3421724