Seghwaert-binnen

Predikant: ds. Nico de Lange, 3603101
Ouderling: Theo de Kreij, 3316778
Diaken: Jeanette Bakker-van der Bol, 3314130
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2712 en 2713 (Dorp).