Seghwaert-binnen

Predikant: vacant
Ouderling: Theo de Kreij, 3316778
Diaken: vacant
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2712 en 2713 (Dorp).