Adres kerkenraad (scriba)

Scriba (ad interim):
ds. Nico de Lange
Toscaschouw 23
2726 JJ Zoetermeer

079 – 3603101
in urgente gevallen: 06 – 30767144