Komende zondag

 

De vieringen in de Ichthuskerk beginnen om 10.00 uur.

Elke tweede zondag van de maand is er een experimentele viering in de Chagallruimte: de Chagallviering. Meer informatie in het kerkdienstenrooster.

Informatie over komende zondag in de zondagsbrief.