Oosterheem

Ouderling: vacant
Kerkelijk werker: Jeanette Vos-Spek, 06-52856417
Diaken: Mieke Louwsma
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden die buiten Zoetermeer wonen.