Oosterheem

Ouderling: Marja Spaan, 3421252
Predikant: ds. Nico de Lange
Diaken: Mieke Louwsma
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden die buiten Zoetermeer wonen.