Oosterheem

Ouderling: vacant
Predikant: vacant
Diaken: Mieke Louwsma
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden die buiten Zoetermeer wonen.