Wat is diaconaat?

De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

De kerk is ook diaconaat. Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan heb je het aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te horen en het hart te laten spreken.

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestantse Kerk. Kerk in Actie verbindt gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.