ICGV-bijbelclub

ICVG is de afkorting voor de Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging van Verstandelijk Gehandicapten.Iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur(uitgezonderd de schoolvakanties)komen we in de Chagallruimte bij elkaar. Met betrokken vrijwilligers wordt er geluisterd naar een Bijbelverhaal en gezongen. De avond wordt afgesloten met gebed. Ondertussen is er een grapje en aandacht voor elkaar. 

Vier keer per jaar wordt er een kerkdienst bezocht, in de kerken waartoe de leden van de club behoren. In december wordt het kerstfeest gevierd en in het voorjaar is er een open avond. 

Informatie: Angela Polman, 06-19454975, angela.polman@live.nl, www.icvg.nl.