ICGV-gespreksgroep

Iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur komt in zaal vier (de grote zaal) van de Ichthuskerk de ICGV-gespreksgroep bij elkaar. Onder leiding van betrokken vrijwilligers wordt er geluisterd naar een Bijbelverhaal en gezongen. De avond wordt afgesloten met gebed. Ondertussen is er een grapje en aandacht voor elkaar.

Vier keer per jaar wordt er een kerkdienst bezocht, in de gemeentes waartoe de leden van de club behoren. In december wordt het Kerstfeest gevierd en in het voorjaar is er een open avond. ICGV staat voor Interkerkelijke Commissie voor de geestelijke verzorging van Verstandelijk Gehandicapten.

Info: Wilma Kiebert, 3164541