Belijdeniscatechese

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om belijdenis te doen in onze gemeente. We kunnen dan met elkaar kennis maken en afspraken maken over de frequentie en de plaats van onze bijeenkomsten ter voorbereiding op de belijdenisdienst.

De belijdeniscatechese start op een nader te bepalen datum in de Ichthuskerk. Belijdenis doen kan met Pinksteren, maar eventueel ook op een andere datum.