Open Ichthus

Onder het motto ‘Open Ichthus’ worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd voor en in samenwerking met de buurt rond de Ichthuskerk. ‘Open Ichthus’ wil ons moderne kerkgebouw een ‘open plek van welkom’ laten zijn, waar mensen elkaars gezelschap kunnen vinden en waar ontmoeting plaats vindt. Tegelijkertijd is ons stiltecentrum ‘de Toewending’ open. Open Ichthus wil de drempel van ons kerkgebouw verlagen, samenwerken met maatschappelijke organisaties in de wijk en spelen met nieuwe vormen van spiritualiteit.
Meer informatie : Facebook; Twitter; Email openichthus -at- pwzn -dot- nl.

Inloop en pastoresspreekuur Ichthuskerk
Iedere woensdagmorgen is er ook in de Ichthuskerk vanaf 10.00 uur inloopochtend met koffie/thee en eventueel een gesprek. Van 10.00 – 11.00 uur is ook een lid van het pastoresteam aanwezig.

Inloopmiddag
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseren we in de Ichthuskerk een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, met iedere keer een andere invulling van de middag: zingen, muziek, gedichten, high tea, natuur, bloemschikken. U hoeft zich niet op te geven, u bent welkom. Een vrijwillige bijdrage is welkom.