PGZ

De Protestantse Gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. De Hervormde Gemeente is – aanvankelijk onder de naam Nederduits Gereformeerde Gemeente – vanaf het einde van de zestiende eeuw (1575) actief in Zoetermeer en telde tot de vereniging zes wijkgemeenten. De Gereformeerde Kerk is actief vanaf het midden van de negentiende eeuw (1854) – aanvankelijk als christelijk afgescheiden gemeente (1862-1892) – en telde op het moment van de vereniging vier wijkgemeenten. Beide kerken stonden in de gereformeerde traditie van de reformatie. Ook de Protestantse Gemeente Zoetermeer weet zich met deze traditie verbonden. De protestantse gemeente bestaat uit gereformeerde, hervormde en protestantse wijkgemeenten. De protestantse wijkgemeenten zijn ontstaan uit een vereniging van wijken van de voormalige Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. In een aantal andere wijken heeft het Samen-op-Weg-proces niet geleid tot een vereniging van Hervormden en Gereformeerden tot één wijkgemeente. Deze wijkgemeenten nemen als niet-gefedereerde wijkgemeenten deel aan protestantse gemeente en houden hun naam van Hervormde Wijkgemeente of Gereformeerde Wijkgemeente. Op 17 januari 2012 is de fusie tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk formeel bekrachtigd. De hervormde Morgenstergemeente, één van de voormalige hervormde wijkgemeenten, heeft ervoor gekozen niet mee te gaan in de fusie, en vormt nu een zelfstandige hervormde gemeente naast de protestantse gemeente Zoetermeer.

De Protestantse Gemeente Zoetermeer bestaat nu uit zes wijkgemeenten:
De hervormde wijkgemeente Oude Kerk (Dorp)
De gereformeerde wijkgemeente Pelgrimskerk (Dorp)
De protestantse wijkgemeente ‘de Oase‘ (Meerzicht)
De protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) (Buytenwegh, De Leyens, Seghwaert en Noordhove)
De hervormde wijkgemeente Oosterkerk (Oosterheem)
De protestantse wijkgemeente ‘de Regenboog‘ (Rokkeveen)

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Zoetermeer vind je via: www.pgzoetermeer.nl.