PGZ

De Protestantse Gemeente Zoetermeer is ontstaan uit de vereniging van de Hervormde Gemeente te Zoetermeer en de Gereformeerde Kerk van Zoetermeer. De Hervormde Gemeente is – aanvankelijk onder de naam Nederduits Gereformeerde Gemeente – vanaf het einde van de zestiende eeuw (1575) actief in Zoetermeer en telde tot de vereniging zes wijkgemeenten. De Gereformeerde Kerk is actief vanaf het midden van de negentiende eeuw (1854) – aanvankelijk als christelijk afgescheiden gemeente (1862-1892) – en telde op het moment van de vereniging vier wijkgemeenten. Beide kerken stonden in de gereformeerde traditie van de reformatie. Ook de Protestantse Gemeente Zoetermeer weet zich met deze traditie verbonden. De protestantse gemeente bestaat uit een hervormde wijkgemeente en drie protestantse wijkgemeenten.  Op 17 januari 2012 is de fusie tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk formeel bekrachtigd. De hervormde Morgenstergemeente, één van de voormalige hervormde wijkgemeenten, heeft ervoor gekozen niet mee te gaan in de fusie, en vormt nu een zelfstandige hervormde gemeente naast de protestantse gemeente Zoetermeer. Beide behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Protestantse Gemeente Zoetermeer bestaat nu uit vier wijkgemeenten:
De protestantse wijkgemeente Oude Kerk (Dorp)
De protestantse wijkgemeente Pelgrimskerk (Dorp), Oase (Meerzicht) en Regenboog (Rokkeveen) (POR)
De protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord (Ichthuskerk) (Buytenwegh, De Leyens, Seghwaert en Noordhove)
De hervormde wijkgemeente Oosterkerk (Oosterheem)

Meer informatie over de Protestantse Gemeente Zoetermeer vind je via: www.pgzoetermeer.nl.