Seghwaert-buiten

Predikant: ds. Marina van der Zwaag
Ouderling: vacant
Diaken: vacant

Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2722.