Seghwaert-buiten

Predikant: ds. Nico de Lange, 3603101
Ouderling: vacant
Diaken: Anneke van Dijk, 3419722
Onder deze sectie vallen ook de buitenwijkse leden met postcode 2722.