Beamerteam

Iedere zondag ondersteunt het beamerteam de kerkdienst(en) door het projecteren van de carroussel met informatie voorafgaande aan de dienst en onder andere de teksten van de te zingen liederen tijdens de dienst.

Tijdens elke kerkdienst worden de liederen en de Bijbellezingen via de beamers geprojecteerd. Ook worden regelmatig afbeeldingen gebruikt tijdens de verkondiging. Het beamerteam heeft de taak om deze projecties voor te bereiden en tijdens de diensten ook verder te verzorgen.

Naast de liturgie worden voorafgaand aan de dienst die mededelingen uit de zondagsbrief geprojecteerd die extra aandacht verdienen. Hierdoor kan het aantal afkondigingen voor de dienst worden beperkt. Als iemand een mededeling of activiteit vooraf via de beamer wil tonen, kan dit kenbaar worden gemaakt via beamerteam@pwzn.nl. Het gaat om activiteiten die we vanuit de kerk willen benadrukken of het aandacht vragen voor andere (wel kerk gerelateerde) activiteiten. Of iets wel of niet geprojecteerd kan worden, wordt (eventueel in overleg) bepaald door de beameraar. Op kerkomroep kan uitsluitend beeldmateriaal verwerkt worden in 4:3.Van het veel gebruikte breedbeeld 16:9 zal er mogelijk links en recht iets wegvallen.
Daarom het verzoek om indien mogelijk te fotograferen of te filmen in 4:3

De beameraar bedient ook de geluidsinstallatie voor de verschillende microfoons en daarnaast ook de beelden voor de Kerkomroep.

Op het moment bestaat het beamerteam uit zes personen. Dit houdt in dat iedereen volgens een rooster gemiddeld één keer per zes weken aan de beurt is.

Informatie over de werkzaamheden en inzet van het beamerteam kunt u verkrijgen bij Ben Verbeek, 06-25033882, en beamerteam@pwzn.nl.