Vorming en toerusting Zoetermeer-breed

Onze wijkgemeente sluit aan bij het Zoetermeer-brede programma. Het volledige overzicht vindt u in “Gaandeweg” dat in september verschijnt en aan alle kerkbladlezers wordt aangeboden Het is ook in de kerkgebouwen te vinden of klik op onderstaande link:

Gaandeweg