Kerkenraad

Alle ambtsdragers vormen tezamen de grote kerkenraad. Deze vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

De kleine kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand onder voorzitterschap van Jaap Sneep, met als scriba Han Wijnberger en notuliste Anneke van der Heijden.

FunctieNaamTelefoonE-mail
Predikant
Ds. Erika Dibbets06-21976875edibbets -at- ziggo -dot- nl
Jongerenpastor
Arianne Lodder06-23241540kerkelijkwerker -at- pwzn -dot- nl
Ouderling Scriba
Han Wijnberger06-53677163scriba -at- pwzn -dot- nl
Ouderling OosterheemVacature
Ouderling Seghwaert - buitenVacature
Ouderling Buytenwegh - hovesVacature
Ouderling Buytenwegh - rodesVacature
Ouderling De LeyensJacoba Leeuwenburgh3416987
Ouderling NoordhoveVacature
Ouderling Seghwaert-binnenTheo de Kreij3316778t -dot- dekreij -at- ziggo -dot- nl
Ouderling 'Zorg' AK, voorzitter kerkenraadJaap Sneep3311116/06-14914039voorzitter -at- pwzn -dot- nl
Ouderling 'Zorg' (Buytenhage)Vacature
Ouderling, vz Taakgroep eredienst
Hilbert van Essen06-45282430
Ouderling, vz Taakgroep GemeenteOpbouwVacature
Ouderling, vz Taakgroep publiciteitVacature
Ouderling-Kerkrentmeester AK - gebouwen beheerVacature
Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter wijkraad
Vacature
Jeugdouderling, vz Taakgroep Jeug en Jongeren
Vacature
JeugdouderlingMarga Verbeek06-42310926marga -dot- verbeek -at- gmail -dot- com
Diaken, vz Wijkraad van Diakenen
(Kleine kerkenraad)
Hans van Belle3478429
Diaken Seghwaert-BuitenVacature
Diaken OosterheemVacature
Diaken BuytenweghMarijke Bal06-37353090
Diaken De LeyensJohn Bazuin
Diaken Seghwaert-BinnenVacature
Diaken NoordhoveVacature
Diaken ZWOVacature
Diaken, penningmeester diaconieJaco van der Wel06-2156605
Diaken 'Zorg' (Vivaldi)Tonny Heerkens3415774
Ouderling VVP, adviserend lidCees Moermancees -dot- moerman -at- telfort -dot- nl
Ouderling VVP, adviserend lidWieger Visser3428410w -dot- m -dot- g -dot- visser -at- accijns -dot- nl
Taakgroep Pastoraat
Geertje van Essen
8893978