Kerkenraad

Alle ambtsdragers vormen tezamen de grote kerkenraad. Deze vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

De kleine kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand onder voorzitterschap van Jaap Sneep, met als scriba Han Wijnberger en notuliste Anneke van der Heijden.

FunctieNaamTelefoonE-mail
Ambulant Predikant
(Kleine kerkenraad)
Marina van der Zwaag06-23697249m -dot- zwaaghaan -at- hetnet -dot- nl
Jongerenpastor
(Kleine kerkenraad)
Arianne Lodder06-23241540kerkelijkwerker -at- pwzn -dot- nl
Ouderling Scriba
(Kleine kerkenraad)
Han Wijnberger06-53677163scriba -at- pwzn -dot- nl
Ouderling OosterheemVacature
Ouderling Seghwaert - buitenVacature
Ouderling Buytenwegh - hovesVacature
Ouderling Buytenwegh - rodesVacature
Ouderling De LeyensJacoba Leeuwenburgh3416987
Ouderling NoordhoveVacature
Ouderling Seghwaert-binnenTheo de Kreij3316778t -dot- dekreij -at- ziggo -dot- nl
Ouderling 'Zorg' AK, voorzitter kerkenraadJaap Sneep3311116/06-14914039voorzitter -at- pwzn -dot- nl
Ouderling 'Zorg' (Buytenhage)Vacature
Ouderling, vz Taakgroep eredienst
(Kleine kerkenraad)
Hilbert van Essen06-45282430
Ouderling, vz Taakgroep GemeenteOpbouwVacature
Ouderling, vz Taakgroep publiciteit
(Kleine kerkenraad)
Marja Frericks06-46000096m -dot- j -dot- frericks -at- planet -dot- nl
Ouderling-Kerkrentmeester AK - gebouwen beheerVacature
Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter wijkraad
(Kleine kerkenraad)
Paul Snijders06-45402000pfsnijders -at- gmail -dot- com
Jeugdouderling, vz Taakgroep Jeug en Jongeren
(Kleine kerkenraad)
Sharon van Veen06-55541716sharonashleya -at- gmail -dot- com
JeugdouderlingMarga Verbeek06-42310926marga -dot- verbeek -at- gmail -dot- com
Diaken, vz Wijkraad van Diakenen
(Kleine kerkenraad)
Hans van Belle3478429
Diaken Seghwaert-BuitenAnneke van Dijk3419722annekevandijk1960 -at- icloud -dot- com
Diaken OosterheemVacature
Diaken BuytenweghMarijke Bal06-37353090
Diaken De LeyensJohn Bazuin
Diaken Seghwaert-BinnenVacature
Diaken NoordhoveVacature
Diaken ZWOJoost Boogaard3421724jboogaard -at- ziggo -dot- nl
Diaken, penningmeester diaconieJaco van der Wel06-2156605
Diaken 'Zorg' (Vivaldi)Tonny Heerkens3415774
Ouderling VVP, adviserend lidCees Moermancees -dot- moerman -at- telfort -dot- nl
Ouderling VVP, adviserend lidWieger Visser3428410w -dot- m -dot- g -dot- visser -at- accijns -dot- nl
Taakgroep Pastoraat
(Kleine kerkenraad)
Geertje van Essen
8893978
Ambtsdrager OecumeneRob Wessels06-81786031rob -dot- wessels -at- online -dot- nl