Pastoresteam PWZN

Hier stellen we ons graag voor: uw, jullie pastores in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Wij werken samen in teamverband: ontmoeting, uitwisseling van informatie en kennis, afstemming van werkzaamheden en activiteiten. Annette Doorn ondersteunt ons team met haar administratieve inbreng en haar inhoudelijk meedenken.
Als team kunnen we er zijn voor en binnen de wijk én meedoen en -denken bij wijk overstijgende activiteiten in breder verband.

Graag ontmoeten we u en jou.

Jongerenpastor Arianne Lodder en ambulant predikant ds. Marina van der Zwaag.

Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06 2324 1540
E kerkelijkwerker -at- pwzn -dot- nl
Werkdagen ma en di
Specialisatie: verbinding van generaties
Pastoraat: kinderen, tieners en jongvolwassenen
Ambulant Predikant ds. Marina van der Zwaag
T 06-23697249
E m -dot- zwaaghaan -at- hetnet -dot- nl
Werkdagen wo, do
Specialisatie:
Pastoraat: Noordhove en Oosterheem
Secretaris : Annette Doorn
T 06-40770055
E annette -dot- doorn -at- casema -dot- nl