Pastoresteam PWZN

Hier stellen we ons graag voor: uw, jullie pastores in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Wij werken samen in teamverband: ontmoeting, uitwisseling van informatie en kennis, afstemming van werkzaamheden en activiteiten. Annette Doorn ondersteunt ons team met haar administratieve inbreng en haar inhoudelijk meedenken.
Als team kunnen we er zijn voor en binnen de wijk én meedoen en -denken bij wijk overstijgende activiteiten in breder verband.

Graag ontmoeten we u en jou.

Jongerenpastor Arianne Lodder, Buurtpastor Johan Roest en ds. Rein Algera.

Kerkelijk werker Arianne Lodder
T 06 2324 1540
E kerkelijkwerker -at- pwzn -dot- nl
Werkdagen ma en di
Specialisatie: verbinding van generaties
Pastoraat: 0-ongeveer 40jarigen
Johan RoestBuurtpastor Johan Roest
Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
T 06 826 373 62
E buurtpastor -at- halte2717 -dot- nl
Werkdagen di, wo, do.
Specialisatie: inloop en netwerk
Rein AlgeraPredikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61
E algeus -at- ziggo -dot- nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Specialisatie: woord-beeld, diaconaat
Pastoraat: 45+ in Buytenwegh en De Leyens
Secretariële ondersteuning : Annette Doorn
T 06-40770055
E annette -dot- doorn -at- casema -dot- nl