Pastoresteam PWZN

Hier stellen we ons graag voor: uw, jullie pastores in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Wij werken samen in teamverband: ontmoeting, uitwisseling van informatie en kennis, afstemming van werkzaamheden en activiteiten. Annette Doorn ondersteunt ons team met haar administratieve inbreng en haar inhoudelijk meedenken.
Als team kunnen we er zijn voor en binnen de wijk én meedoen en -denken bij wijk overstijgende activiteiten in breder verband.

Graag ontmoeten we u en jou.

Predikant ds Erika Dibbets, Jongerenpastor Arianne Lodder en Ronald Karsdorp, geestelijk begeleider in opleiding.

Erika DibbetsPredikant : ds Erika Dibbets
T 06 2197 6875
E edibbets -at- ziggo -dot- nl
Pastoraat: gemeenteleden van 55 jaar en ouder
Jongerenpastor : Arianne Lodder
T 06 2324 1540
E kerkelijkwerker -at- pwzn -dot- nl
Specialisatie : verbinding van generaties
Pastoraat: kinderen, tieners en jongvolwassenen
Geestelijk begeleider i.o : Ronald Karsdorp
T 06-22607030
E r -dot- karsdorp -at- kpnmail -dot- nl
Secretaris : Annette Doorn
T 06-40770055
E annette -dot- doorn -at- casema -dot- nl