Collectebonnen

Door het gebruik van collectebonnen kunt u met fiscaal voordeel de kerk steunen.
Collectebonnen kunt u verkrijgen door het totaalbedrag van de bestelde bonnen over te maken op bankrekening NL92 FVLB 0699 7680 98 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer. U ontvangt de bonnen dan thuis.
Meer informatie bij het kerkelijk bureau en in het kerkblad Protestants Zoetermeer.