Belijdeniscatechese

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om belijdenis te doen in onze gemeente. We kunnen dan met elkaar kennis maken en afspraken maken over de frequentie en de plaats van onze bijeenkomsten ter voorbereiding op de belijdenisdienst.

De belijdeniscatechese start in januari. Belijdenis doen kan met Pinksteren, maar eventueel ook op een andere datum. De predikanten zijn er allen bij betrokken.

Info en leiding bij wijkpredikant:
ds. Rein Algera, 3426261,
ds. Nico de Lange, 3603101
ds. Jaap van den Akker, 3317133