Gebed

Op 10 oktober zond ds. Julia van Rijn, classispredikant, een gebed aan alle gemeenten in de classis Zuid-Holland Noord dat zij schreef voor de zondag erop. Dit gebed hebben we in de kerkenraad van 13 oktober gebruikt als afsluiting van de vergadering en delen we nu ook graag met u en jullie allen

 

Barmhartige God,

We branden van verlangen om

te komen in uw heiligdom…

Maar ook deze zondag zijn we weer met minder kerkgangers dan we hadden gehoopt.

We missen elkaar, de gemeenschap, de vrolijkheid van de kinderen, de koffie na de dienst.

We willen u Naam prijzen, uw lof zingen, maar enkelen zingen voor ons allen.

Wat zal de komende tijd ons brengen? Hoe zullen wij kerk zijn? Wijs ons de weg, God, dat wij niet ontmoedigd raken.

 

We bidden u voor hen die ziek zijn geworden door het coronavirus, die vrezen voor zichzelf of hun naaste familie en vrienden.

We bidden voor hen wier behandeling wordt uitgesteld, waardoor zij langer in onzekerheid moeten leven.

We bidden voor allen die op welke wijze dan ook zorgen voor de zieken en kwetsbaren in onze samenleving.

 

We bidden voor hen die ons regeren. Ook voor hen is het zoeken naar wat wijsheid is in deze onzekere tijden. Dat wij hen niet hard vallen.

We bidden voor hen die hun werk zien verdwijnen, hun zaak zien instorten.

Voor jongeren, voor wie school, studie, sporten en feesten van alle spontaniteit en vanzelfsprekendheid is ontdaan.

 

Voor onze samenleving bidden wij U, dat we ons vanuit onze eigen belangen niet tegenover elkaar opstellen,

dat we niet uit elkaars genade vallen, maar verbinding zoeken.

Laat ons, als uw gemeente daarin voorbeeldig zijn. Laat ons in deze tijd een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

 

Zie ons aan, hier bijeen, verbonden met allen die thuis op enig moment deze dienst volgen.

We willen u danken voor wat er wél is: uw Woord, het gebed, het lied dat we met hart en ziel mogen beleven, de gaven die we mogen delen. 

We danken u voor wie u voor ons wilt zijn: een liefdevolle God, bij wie vergeving en bevrijding te zoeken en te vinden is. Laat uw Geest ons dragen, dit uur, alle dagen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.