Oecumenische diensten

Oecumene kan in de brede betekenis worden gezien als een streven naar samenwerking tussen en bevordering van eenheid onder (Christelijke) kerken. In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, de samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze stromingen of groepen binnen een religie.

Een aantal maal per jaar waren er in samenwerking met de Rooms-Katholieke Nicolaasparochie oecumenische diensten in Zoetermeer-Noord. Leden van de Ichthuskerk werkten daarvoor in het Oecumenisch Overleg Noord samen met onze RK-broeders en zusters van de Doortocht en de Tabor. Zij gaven de oecumenische diensten vorm en werkten samen op het gebied van vorming en toerusting en diaconaat (o.a. Halte 2717).

Sinds begin 2021 zijn de Zoetermeerse Rooms-Katholieke vicariaten opgegaan in de Heilige Nicolaasparochie Zoetermeer. Zodoende waren er geen vicariaten Doortocht en Tabor meer. Sindsdien wordt onderzocht hoe voortaan samengewerkt kan worden in een Oecumenisch Overleg Zoetermeer.