Oecumenische diensten

Een aantal maal per jaar zijn er in samenwerking met de rooms-katholieke Nicolaasparochie oecumenische diensten.

Dit seizoen op 22 september 2019 in de Ichthuskerk en in januari 2020 in één van de vicariaatskerken.

Leden van het Oecumenisch Overlegorgaan Noord werken samen met onze RK-broeders en zusters van Doortocht en Tabor. Zij geven de oecumenische diensten vorm en werken samen op het gebied van vorming en toerusting en diaconaat (oa. Halte 2717).

Ambtsdrager Oecumene: Rob Wessels, 06-81786031
Informatie bij: ds. Rein Algera, 3426261.