Oecumenische diensten

Een aantal maal per jaar zijn er in samenwerking met de rooms-katholieke
Nicolaasparochie oecumenische diensten.
Dit seizoen op 24 september 2017 in de Doortocht en op 21 januari 2018 in de
Ichthuskerk.
Leden van het Oecumenisch Overlegorgaan Noord werken samen met onze RK-broeders en zusters van Doortocht en Tabor. Zij geven de oecumenische diensten vorm en werken samen op het gebied van vorming en toerusting en diaconaat (oa. in het project Halte 2717).

Info: ds. Rein Algera, 3426261.