Zegen

Met de startzondag op 15 september hebben we het ervaren: we voelen ons gezegend als gemeente, en vinden het ook bijzonder om tot zegen te zijn. Zonnebloemen gingen van hand tot hand en er waren zegenrijke woorden. De kinderen en de tieners hebben de viering afgesloten met zegen-woorden die als een vruchtbare boom werden meegegeven