Vanaf 2 mei weer kerkgangers welkom in de Ichthuskerk, Gebruiksplan geactualiseerd

Vanaf zondag 2 mei kunnen (weer) maximaal 30 gemeenteleden (excl. ambtsdragers, overige medewerkers, kinderen en tieners) de kerkdienst fysiek bijwonen, tenzij het aantal besmettingen dermate hoog is dat dit niet verantwoord is. Dit ter beoordeling van de kerkenraad met inachtneming van het advies van het “1,5meter-kerkzijn-team”.

Om hieraan op een verantwoorde wijze invulling te geven gelden de eerder toegepaste en in het gebruiksplan beschreven maatregelen. Dit zijn de volgende: digitale aanmelding en reservering voor kerkbezoek, het stellen van triagevragen bij binnenkomst van de kerk (= de gezondheidscheck), het desinfecteren van de handen, het toewijzen van de zitplaats door de koster (= placering), het inachtnemen van de veilige afstand van 1,5 meter en het gebruik van het mondkapje bij beweging(tenzij er medische redenen zijn die dit niet mogelijk maken), alsmede de overige basisvereisten.

2021-04-22 Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk van 17 april 2021 (def. versie 11.0)