Vacature: Kerkelijk werker (18 uur per week)

De Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord is op zoek naar een Kerkelijk werker (18 uur per week, tijdelijk dienstverband ingaande 1 juni 2020, periode 4 jaar).

De gemeente

De wijkgemeente is een levendige gemeenschap waar energieke vrijwilligers veel activiteiten ontplooien.  Wij bieden een verscheidenheid aan activiteiten en kerkdiensten, gevarieerd in vorm, taal, inhoud en muziek. De wijkgemeente telt ruim 1.900 leden, één kerkgebouw (de Ichthuskerk), een diaconaal-missionair centrum (Halte 2717), vele vrijwilligers, twee predikanten, een kerkelijk werker en een buurtpastor. De wijkgemeente is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Onze missie

Vanuit Gods Geest zoeken we als pluriforme geloofsgemeenschap bezieling in geloof, hoop en liefde. Zo willen wij een plaats zijn waar we God kunnen ontmoeten en in dialoog treden zowel naar binnen als naar buiten, dichtbij en veraf.

Wij zoeken een kerkelijk werker, tevens ouderling met bijzondere opdracht, die

 • helpt te zoeken naar nieuwe wegen voor de doordeweekse activiteiten voor met name gemeenteleden van 0 tot ongeveer 40 jaar (= de doelgroep);
 • ervaring heeft in pastoraal werk, met name ten aanzien van de doelgroep;
 • het gezicht is bij een aantal (thema)kerkdiensten en vieringen gericht op met name de doelgroep;
 • aantoonbare affiniteit heeft met pionieren in een niet-kerkelijke omgeving;
 • in teamverband samenwerkt met de twee predikanten, de buurtpastor en de vele vrijwilligers;
 • de studie HBO-theologie heeft voltooid;
 • de training ‘Aanvullende homiletische en liturgische vorming’ met goed gevolg heeft afgerond;
 • ingeschreven staat als kerkelijk werker van de PKN;
 • vaardig is met social media;
 • projectmatig kan denken en werken.

Wij bieden

 • een prettige werkomgeving met veel actieve en enthousiaste vrijwilligers, twee ervaren predikanten en een buurtpastor;
 • een salaris met arbeidsvoorwaarden conform de landelijke richtlijn van de PKN.

Meer informatie over de wijkgemeente kunt u lezen op www.pwzn.nl.

Voor nadere inlichtingen en het opvragen van de profielschets kunt u contact opnemen met Els van Belle-Drost, voorzitter van de sollicitatiecommissie (079-3478429 of
06-50648697).

Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 5 januari 2020 sturen naar: sollicitatiecommissiePWZN@gmail.com.

 

Vacature kerkelijk werker (PDF)