Uitnodiging gemeenteavond 25 maart: vacature pastor en kliederkerk

Maandag 25 maart is in de Chagallruimte onze jaarlijkse gemeenteavond, aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Iedereen is van harte welkom. Het programma ziet er als volgt uit:

Het eerste onderwerp is de verdere invulling van de vacature ds. Jaap van den Akker. Veel gemeenteleden hebben het afgelopen half jaar meegedacht om een profiel te schetsen van onze gemeente en de pastor die hierbij zou passen. Op deze avond leggen wij aan u en jullie het voorgenomen besluit van de wijkkerkenraad voor en horen wij graag uw en jullie mening hierover.

Na de pauze volgt een ‘creatiever’ onderwerp: ‘Kliederkerk’. Wat is dat nu toch? Dat zou u/je zomaar kunnen denken…. In het woord ‘klieder’ zit iets van chaos. Dat is het startpunt van Kliederkerk: vanuit de chaos van het leven de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Dit gebeurt op een creatieve manier. Kliederkerk is bedoeld voor jong en oud die samen ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven. Deze avond kunt u en kunnen jullie hier alvast iets van beleven.