Tijdelijk (bijna) geen activiteiten in de Ichthuskerk ivm coronavirus

Open Ichtus
De meeste activiteiten in de Ichthuskerk zijn opgeschort ivm het coronavirus. De  kerkenraad heeft besloten om vanaf 15 maart wel kerkdiensten te houden, maar zonder kerkgangers. De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.
 
Deze mededeling wordt via alle media die ons ter beschikking staan, verspreid. Als u mensen kent voor wie deze informatie ook van belang is, schroom dan niet om dit aan hen door te geven.
Zodra er aanleiding toe, is zullen wij u opnieuw informeren. We raden u aan deze website (www.pwzn.nl) in de gaten houden.