Aan tafel! Startzondag 18 september

Deze zondag gaan we letterlijk met elkaar aan tafel. De kerkzaal is ingericht met tafels. Dus als je binnenkomt, zoek een plekje en schenk koffie en thee voor elkaar in. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 9.30 – 10.00 uur: inloop met koffie en thee.
  • 10.00 uur: begin van de dag; dit gebeurt met elkaar in de kerkzaal.
  • 10 – 10.50 uur is er een programma. In de kerkzaal, de ruimtes bij de kerkzaal en in de Chagallruimte hebben we allemaal verschillende ‘tafels’ waar je elkaar kunt ontmoeten: Een kindertafel (ook voor volwassenen), een tienertafel (zeker ook voor volwassenen), de Bijbel op tafel (over de lezing in de kerkdienst), een thematafel (jaarthema Aan tafel), een Gebedstafel, een mobiele tafel met info over en vragen over de kerk-app, een huiswerktafel om met elkaar na te denken over het idee om in de kerk huiswerkbegeleiding aan te bieden en een muziektafel, waarbij je de nieuwe responsies kunt leren en ook twee liederen die we in de kerkdienst zingen.
  • Rond 11.00 uur begint de kerkdienst. Mensen die alleen naar de kerkdienst willen komen, dat kan ook. De koffie staat klaar. In de kerkdienst denken we na over wat er gebeurt als Jezus bij jou aan tafel gaat. We gebruiken de lezing van de Emmaüsgangers als voorbeeld. Verder is er aandacht voor de overstap van Danae naar de tieners en zingt Maud een lied voor ons. De kinderen en tieners blijven in de kerkdienst. Voor de kinderen hebben we iets leuks om te doen onder de dienst.
  • Na de dienst hebben we even tijd nodig om de kerkzaal tot lunchtafel om te zetten en gaan we met elkaar lunchen. Kom je alleen voor de lunch, zorg dan dat je er om 12.00 uur bent. Neem je eigen lunch mee!

De planning is dat het geheel rond 13.15 uur afgesloten wordt.

Aanmelden. We hebben gevraagd om je aan te melden. Dit is vooral bedoeld om de kosters een inschatting te geven zodat ze de kerkzaal zodanig kunnen inrichten dat er echt voor iedereen een plaats is aan tafel. Heb je je nog niet     aangemeld, doe het dan alsnog. En denk je zondagmorgen ineens: ik heb me niet aangemeld maar wil toch graag komen, kom dan ook. Wij hopen op een inspirerende ochtend met elkaar.

Vragen. Mocht je vragen hebben, stel ze in de app in de groep “Aan tafel” of neem even contact op met Arianne.