Startweekend op 14 en 15 september

In het weekend van 14 en 15 september is de start van het winterseizoen. Op zaterdagmiddag is iedereen welkom in de Buurttuin Zoete Aarde en zondagmorgen staan de deuren van de Ichthuskerk weer open. U komt toch ook?

Na dit weekend zal de website ook weer de nieuwe activiteiten laten zien.

Startzaterdag

Zaterdag 14 september is er van 16-19 uur aan Broekwegzijde een gezellig samenzijn. Daarmee starten we het nieuwe kerkelijk jaar. De Buurttuin Zoete Aarde aan de Broekwegzijde biedt een plek voor ontmoeting, spel en creativiteit. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Allen van harte welkom! Graag aanmelding in de hal op zondag of via de mail (Marga.Verbeek@gmail.com)

Startzondag: Gezegend(e) gemeente zijn

Zondag 15 september staat in het teken van de start van het winterseizoen. In en door de vele activiteiten in onze gemeente voelen we ons rijk gezegend.

Met het thema van de startzondag zetten we een rode draad in. Zegen komt tot uitdrukking in liederen, gebeden, verhalen en beelden – verwoordt en verbeeld door jong en oud. Ook de bijbel kent vele zegen-verhalen. En hoe kunnen wij tot zegen zijn voor anderen?

Het eerste deel van de viering, ongeveer een kwartier, zal helemaal op de allerkleinsten worden gericht. Dus ook de kinderen onder de 4 jaar zijn dan welkom op en rond het liturgisch centrum, waarna ze naar de crèche gaan. We zien uit naar een inspirerende viering!