Presentatie onderzoeksrapport “Het gat van de kerk”

In het kader van haar studie bestuurskunde heeft Sharon van Veen met een groep gemeenteleden het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van 20 tot 40 jarigen bij onze kerk.
Deze groep wordt in de kerkelijke literatuur ook wel ‘het gat van de kerk genoemd’, omdat ze vaak maar weinig zichtbaar zijn. Er is een enquête uitgezet onder deze groep gemeenteleden en er zijn diepte-interviews afgenomen. Het rapport is klaar en wordt gepresenteerd voor iedereen die belangstelling heeft. Dit gebeurt op woensdag 27 juni a.s. om 20.30 uur in de Ichthuskerk. Het onderzoeksrapport wordt toegelicht door Sharon, er zal op worden gereageerd door ds. Jaap van den Akker, er worden aanbeveling aan de kerkenraad gedaan en er is mogelijkheid tot discussie. Iedereen is van harte welkom!

En vooral: lees het rapport en zegt wat je ervan vindt!