Onze wijkgemeente en de AVG (deel 1)

Op vrijdag 25 mei is de verordening – afgekort AVG – in werking getreden. Deze privacywetgeving is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens van burgers verwerken. Ook onze kerk, onze wijkgemeente verwerkt persoonsgegevens en valt dus onder de AVG.

Dit begrip ‘verwerken’ reikt erg ver: alle informatie over een (identificeerbare) natuurlijke persoon. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op onze website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, het sturen van een e-mail naar gemeenteleden, het uitgeven van de wijkgids, het vermelden van de zieken en de jarige 80+ers op de zondagsbrief en op de beamer. Sinds 25 mei kan dit uitsluitend na verkregen toestemming van de betrokken persoon. Ook is de AVG van betekenis voor het uitzenden van kerkdiensten (via radio of met camera’s).

De gevolgen van de privacywetgeving voor u, jullie en onze wijkgemeente worden momenteel in kaart gebracht en uitgewerkt in diverse documenten; tijdrovend en niet eenvoudig! Wij houden u op de hoogte via de zondagsbrief en mogelijk op andere manieren.