Ons kerkzijn in deze tijd van het coronavirus Nieuw Gebruiksplan vastgesteld

De overheid heeft de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te beteugelen aangescherpt. Die duren in elk geval tot en met zondag 15 november. Daar willen we ons ook in de Ichthuskerk aan houden:

  • er zullen maximaal 30 kerkbezoekers op de zondagmorgen in de kerkzaal zijn;
  • de medewerkers aan de dienst (zoals die op de liturgie staan) komen daarbij, net als kinderen in de basisschoolleeftijd en tieners. Die zijn maar kort in de dienst aanwezig;
  • we zingen voorlopig als kerkgangers niet. Er is wel een solist of een koortje in iedere dienst;
  • tijdens het lopen in de kerk, d.w.z. bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, draagt iedereen een mondkapje. Gedurende de viering zelf kan u/je het kapje gewoon afdoen;
  • ook de ambtsdragers dragen bij het lopen aan het begin en het einde van de dienst een mondkapje, maar niet als ze van of naar het liturgisch centrum gaan of op het centrum een rol hebben.

Daarnaast gelden nog steeds de volgende maatregelen:

  • de 1,5 meter norm;
  • het van tevoren reserveren (verplichte registratie; zie hierboven);
  • de placering (u/je krijgt bij binnenkomst een vaste plaats in de kerk gewezen);
  • de gezondheidscheck (het beantwoorden van vragen of sprake is van symptomen van het coronavirus);
  • het desinfecteren van de handen met gel in de hal van de kerk.

Ook is afgesproken dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het elkaar ontmoeten in vergaderingen en bijeenkomsten. Het advies is zoveel als mogelijk digitaal tenzij fysiek contact wezenlijk is. Met de koren die in ons kerkgebouw repeteren en overige huurders/gebruikers van de ruimten in ons kerkgebouw, worden vanuit beheer specifieke afspraken gemaakt.

Even tevoren aanmelden voor de dienst: via het digitaal formulier op de website van onze wijkgemeente (www.pwzn.nl) tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. Als u/je als partner van één van de medewerkers aan de dienst meekomt, ook dan graag even aanmelden vanwege het maximumaantal kerkgangers. Telefonisch aanmelden of bij vragen: 0638903150. We ventileren extra in de kerkzaal – dus soms kan het wat frisser zijn dan je zou verwachten. Een jas aanhouden is soms dus best verstandig!

Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk van 13 oktober 2020 versie 3.0