“Onderweg met de Ichthuskerk”: de vragenlijst

Aan de “echte” start van het beroepingswerk gaat een korte periode van bezinning vooraf. Onderdeel daarvan is een (digitale) vragenlijst. De antwoorden op de vragen, de opbrengst van enkele interviews en de bezinningsavond geven richting aan de besluitvorming over de gewenste omvang en samenstelling van het toekomstige pastoresteam.

In de bijlage staat de brief met de link naar de vragenlijst. Pak deze kans en laat weten hoe je de toekomst van de Ichthuskerk ziet en wat volgens u en jou daarvoor nodig is!

Aanbiedingsbrief wijkkerkenraad

Vragenlijst “Onderweg met de Icthuskerk”