27 januari: Joodse zegeningen in de kerk en Holocaust Memorial Day

Zegeningen die in de joodse traditie zijn ontstaan worden ook in onze kerk gebruikt. Overeenkomsten in het gebruik van zegeningen zijn niet vreemd, de boeken van het Oude testament en de Thora zijn immers hetzelfde, alleen in een andere taal. Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen joodse en christelijke zegeningen te ontdekken. In een presentatie laten we hiervan het een en ander zien en combineren dat met daarbij passende foto’s van het land Israël.
De Protestantse Kerk voelt zich verbonden met het volk Israël wat ook uit de zegeningen blijkt.
Dagen van Gedenken
Op maandag 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat kamp Auschwitz werd bevrijd door het Rode Leger. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen als The Holocaust Memorial Day: Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides. In de presentatie besteden we hier aandacht aan, maar we zullen u niet belasten met te nare beelden. In Nederland vindt de Nationale Holocaust Herdenking plaats in Amsterdam op zondag 26 januari 2020. In Israël staan de Joden op 21 april 2020 letterlijk stil bij de herdenking tijdens Jom Hasjoa (dag van de catastrofe). In Den Haag organiseert De Haagse Gemeenschap van Kerken rond april 2020 een Jom Hasjoa herdenking in de Kloosterkerk.Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Een zegen voor iedereen.

Maandag 27 januari, 20.00 uur
Ichthuskerk, Parkdreef 258 Zoetermeer
Info: Koos en Kobi Hendriks, kooskobi@ziggo.nl