Gemeenteavond op 6 februari

Op de kerkenraadsdag van afgelopen oktober en in vergaderingen van de wijkkerkenraad in de maanden daarna is besloten om de organisatiestructuur van onze gemeente anders in te richten De hoofdlijn is dat de kleine kerkenraad vervangen wordt door een kleiner wijkmoderamen, de grote kerkenraad door een wijkkerkenraad en er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij taakgroepen. Ook wordt het aantal vergaderingen teruggebracht en komt er meer ruimte om meer inhoudelijke aandacht aan onderwerpen te geven.
Over dergelijke veranderingen moet de gemeente geïnformeerd en gehoord worden. Dat doen we graag op een gemeenteavond op maandag 6 februari om 20.00 uur in de Ichthuskerk. Naast het onderwerp van de organisatiestructuur praten we ook graag met u en jullie over andere zaken die van belang zijn en zaken die u en jullie op het hart liggen. We hopen velen te ontmoeten. Voor de organisatie van de avond is het fijn als u zich, als jij je van tevoren opgeeft bij de scriba, scriba@pwzn.nl