(geen) Ontmoetingsavonden 2019

Vele jaren startten in deze periode van het winterseizoen de
ontmoetingsbijeenkomsten. Lange tijd heeft deze vorm van gemeenteopbouw
en ontmoeting een waardevolle betekenis gehad in onze gemeente. Vooral in de jaren kort nadat de nieuwe wijken in Zoetermeer gebouwd werden hadden de ontmoetingsbijeenkomsten een functie in het leren kennen van de mede-kerkleden in je directe woonomgeving. Vele waardevolle kerkelijke contacten en ook vriendschappen zijn op deze wijze ontstaan. In de loop der jaren is het zwaartepunt van de ontmoetingsbijeenkomsten verschoven van aanvankelijk in informele sfeer contact leggen naar inhoudelijke gespreksbijeenkomsten rond een thema.

In de afgelopen jaren liep het aantal deelnemers echter ook gestaag terug.
In dat licht heeft de kerkenraad besloten dat we dit jaar niet de gebruikelijke bijeenkomsten organiseren. Er is een breed aanbod op ander terrein voor gesprek en ontmoeting, binnen onze wijkgemeente en Zoetermeer-breed, aangekondigd in de ‘Gaandeweg’.
We danken langs deze weg nog eens de vele mensen die in de afgelopen jaren de bijeenkomsten mogelijk maakten als gastvrouw/heer, gespreksleiders of voorbereiders achter de schermen.

De kerkenraad en taakgroepen Gemeenteopbouw en Pastoraat.

Wilt u reageren? Peter Balk, voorzitter taakgroep Pastoraat, peterbalk@hotmail.com