Gebruiksplan vastgesteld, zondag 14 juni weer een kerkdienst met gemeenteleden

De wijkkerkenraad heeft het gebruiksplan op  9 juni 2020

besproken en vastgesteld. Daarmee is voor iedere bezoeker van de Ichthuskerk,

al dan niet kerkganger, duidelijk dat ook onze kerk de door de rijksoverheid

voorgeschreven en de door de PKN gegeven adviezen voor de bestrijding van het

coronavirus heeft geïmplementeerd en zal naleven. Dit ter bescherming van de

gezondheid en veiligheid van iedereen die in het kerkgebouw aanwezig is.

 

Een link naar het volledige Gebruiksplan leest u in het vervolg van dit bericht.

 

Voorts heeft de kerkenraad besloten dat de eerstvolgende kerkdienst na 14 juni

in aanwezigheid van gemeenteleden wordt gehouden op zondag 5 juli en zo

wekelijks verder. De diensten op 21 en 28 juni zullen de tot nu toe gebruikelijke

online vieringen zijn met in de kerkzaal de voor een dienst noodzakelijk aanwezige

personen. De tweede helft van juni wordt gebruikt om de details te regelen. Dit

mede aan de hand van de ervaringen op 14 juni. Ook dient nog het nodige te

worden afgestemd met betrekking tot beheer en schoonmaak.

 

Het gebruiksplan treedt in werking met ingang van 10 juni. Per die datum is het,

gelet op de noodverordening COVID-19 van de plaatsvervangend voorzitter van

de veiligheidsregio Haaglanden van 1 juni 2020, toegestaan bijeenkomsten in de

Ichthuskerk te houden met maximaal 30 personen (exclusief personeel), gerekend

over het gehele gebouw. De keuken is voor het verkrijgen van consumpties

geopend met inachtneming van de geldende hygiënevoorschriften.

Degene die een samenkomst organiseert of laat organiseren draagt er zorg voor

dat de aanwezige personen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar

kunnen houden. Ook dienen de namen en bereikbaarheidsgegevens van de

aanwezigen schriftelijk te worden vastgelegd voor een bron- en contactonderzoek

van de GGD mocht er later sprake zijn van besmetting met het coronavirus.

 

Gebruiksplan COVID-19 voor kerkdiensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten in de Ichthuskerk