Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk te Zoetermeer: nieuwe versie ingaande 10 november 2020

De overheid heeft de maatregelen sinds woensdagavond 4 november aangescherpt om een snellere daling te bewerkstelligen van het aantal besmettingen met het coronavirus. Het 1,5-meter-kerkzijn-team heeft de reeds bestaande maatregelen nog eens de revue laten passeren en de strikte naleving daarvan benadrukt en waar nodig gewijzigd dan wel aangevuld. De tijdelijke verzwaring van de reeds bestaande overheidsmaatregelen gelden tot en met woensdag 18 november.

 • Maximaal 30 personen kunnen op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig zijn voor het bijwonen van de kerkdienst of een viering. De medewerkers, zoals vermeld op de liturgie, worden hierbij niet meegeteld.
 • Afgesproken is het aantal medewerkers (weer) te beperken. Dit houdt in dat – in plaats van de lector – de ouderling en de diaken de bijbellezing verzorgen, er geen collectant zal zijn en dat de bloemengroet wordt verzorgd door de ouderling van dienst (aankoop voor en bezorgen na de dienst). Dit besluit past in de geest van de jongste rijksmaatregelen en in het kunnen voldoen aan de wens van gemeenteleden zoveel mogelijk naar de kerk te kunnen blijven gaan.
 • Zoals hiervoor reeds is vermeld gaan alle kinderen van de kindernevendienst en de tieners bij binnenkomst rechtstreeks naar hun ruimten. Kort vóór de zegen komen zij allen in de kerkzaal voor het ontvangen van de zegen. Voor hen zijn zitplaatsen gereserveerd.
 • We zingen voorlopig als kerkgangers nog niet. Er is wel een solist of een koortje.
 • Tijdens het lopen in de kerk, d.w.z. bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, draagt iedereen een mondkapje. Gedurende de viering zelf kan u/je het kapje gewoon afdoen.
 • Ook de ambtsdragers dragen bij het lopen aan het begin en het einde van de dienst een mondkapje, maar niet als ze van of naar het liturgisch centrum gaan of op het centrum een rol hebben.
 • In verband met de regels die gelden voor de groepsgrootte, kan de inloop op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur geen doorgang vinden.
 • Kerkelijke bijeenkomsten/vergaderingen worden zoveel mogelijk online gehouden, tenzij fysiek bij elkaar komen zeer wezenlijk is.
 • Vanuit beheer worden afspraken gemaakt met externe gebruikers van zaalruimten, waaronder de koren.

Daarnaast gelden nog steeds de volgende maatregelen.

 • De 1,5 meter norm.
 • Het van tevoren reserveren (verplichte registratie; zie hierboven).
 • De placering (u/je krijgt bij binnenkomst een vaste plaats in de kerk gewezen).
 • De gezondheidscheck (het beantwoorden van vragen of sprake is van symptomen van het coronavirus).

Het desinfecteren van de handen met gel in de hal van de kerk.

2020-11-10 Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk van 10 november 2020 (definitieve versie 4.0)