Covid-19 en ons kerkzijn na 2 november: dragen van een mondkapje

Het is ons gezamenlijke doel en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid het kerkzijn in de Ichthuskerk zo veel en zo veilig als mogelijk doorgang te laten vinden. De besluitvorming is daarop gericht.

Met verwijzing naar het kerkenraadsbesluit van 27 september en het advies van de PKN van 4 november wordt bij onze kerk-diensten en andere kerkelijke bijeenkomsten niet gevraagd naar het coronatoegangsbewijs. Dit betekent wel dat wij u en jullie verzoeken bij verplaatsingen (weer) een mondkapje te dragen, dus bij binnenkomst in de hal tot en met het moment dat u/jij gaat zitten. Dan mag het mondkapje af. Bij het verlaten van de kerkzaal gaat uiteraard het mondkapje weer op. Het blijft van belang

om voor het houden van voldoende veilige afstand, één stoel vrij te laten tussen mensen die geen huisgenoten zijn.

Het voorgaande is ook van toepassing op de zogenaamde andere kerkelijke bijeenkomsten. Dit zijn onder meer de kerkelijke vergaderingen, de vieringen van Refect, de vrouwenvieringen, de ouderenkring, de inloop op woensdagochtend, de bijeenkomst van Open Ichthus op dinsdagmiddag en de bijbelexpositie. Beheer heeft met de huurders/andere gebruikers van onze ruimten specifieke afspraken gemaakt voor de naleving van de landelijk geldende maatregelen.

Het vooraf aanmelden voor de kerkdienst vinden we op dit moment niet nodig, gezien het aantal kerkgangers de afgelopen zondagen en het aantal in de kerkzaal geplaatste stoelen.

Bij dit alles geldt nog steeds: pas de basisregels toe en kom alleen als u/jij geen klachten hebt die mogelijk verband houden met het coronavirus. Zo blijven we zorg voor elkaar houden, in het bijzonder voor onze gemeenteleden die een kwetsbare gezond-heid hebben.

De viering van de Maaltijd van de Heer op 7 november kan doorgang vinden op de wijze zoals is voorzien, met dien verstande dat de predikant en de andere ambtsdragers bij het aanreiken van brood en druivensap het mondkapje dragen.

De besluiten gelden vooralsnog tot 12 november. Dan zal het Kabinet met een nadere afweging komen. Voor het overige zijn de desbetreffende onderdelen van het kerkenraadsbesluit van 27 september nog steeds van toepassing