Collecteren nieuwe stijl

We vieren online, we collecteren online. Omdat we niet kunnen collecteren tijdens de vieringen vragen we u/jou om digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw /jouw gift meteen via iDEAL betalen.

Het is ook mogelijk om bij te dragen via de app “Kerkgeld”. Kies voor “Doelen” en de optie “Collectes Ichthuskerk”.

Liever op een andere manier bijdragen?
Maak een bedrag over naar wijkdiaconie: NL16RABO 03737.12.928, t.n.v. Diaconie PGZ Noord.

Hartelijk dank voor uw/jouw gift!